ADWOKAT:

prawnik świadczący pomoc w postaci udzielania porad, sporządzania opinii oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pochodzi od łacińskiego advocatus od advocare, wzywać na pomoc.